INFORMACE

PARKOVIŠTĚ

Parkování je možné v nejbližším okolí festivalu. Je také možné parkovat na komunikaci vedoucí od Markvartic, podél silnice. Parkujte vždy tak, aby jste neomezovali ostatní dopravu!!!

UBYTOVÁNÍ

Hotel, penzion - nejbližší ubytování najdete ve vinohradu Sádek, cca 4km od Rokytnice. Další v hotelech a penzionech v Třebíči, cca 10km.
Ceník ubytování na Sádku najdete na adrese: https://vinohrady-sadek.cz/ubytovani.html
Penziony v Třebíči najdete zde: https://penziony.cz/trebic/

Stany - možnost stanování bude přímo za areálem festivalu, k dispozici bude jedna fotbalová šatna na osprchování.

AKREDITACE

Na festival mají volný vstup pouze řádně akreditovaní novináři. Žádost o novinářskou akreditaci - zašlete žádost na email jardanovak69@gmail.com. Vstupenka a identifikační pásky budou akreditovaným novinářům vydány na pokladně. Akreditace bude poskytnuta pouze médiím, která budou veřejnost informovat o konání Rokytná festu před jeho konáním.
Novinářská akreditace je určena publikujícím novinářům, fotografům, TV redaktorům a štábům, rozhlasovým redaktorům, internetovým redaktorům a korespondentům tiskových agentur. Za každé periodikum bude akceptován zpravidla jeden zástupce, případně jeden fotograf a jeden redaktor. Informace k festivalu najdete na těchto webových stránkách.
Podmínkou k získání novinářské akreditace je zaslaná žádost o akreditaci (jméno, příjmení, medium, tel., email, ...)

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

FOTO A VIDEO

Na festivalu je povoleno fotografování pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi "profesionální", náleží výhradně bezpečnostní službě.
Natáčení na video respektive na jakýkoliv jiný formát je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby.
Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Rokytná festem, pořadatelem a jejich partnery.

ZÁKAZY

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8...) ani profesionální fotoaparáty.
Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.
Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel včetně motocyklů a jízdních kol.

BEZPEČOSTNÍ SLUŽBA

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:
kontrola vstupenek a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, ...), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

ZVÍŘATA

Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk stresující. Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen.